Milí čtenáři, milí přátelé a známí,

dovolte mi, abych vás informoval o personální změně, která nastane ve vedení Římskokatolické farnosti – děkanství Chlumec nad Cidlinou, k 1.srpnu 2016.

V pátek 6. května 2016 mi byl doručen písemný návrh královéhradeckého biskupa Jana Vokála na mé přeložení z této farnosti do Ř.k. farnosti Krucemburk (okr. Havlíčkův Brod). Pan biskup svůj záměr odůvodňuje tím, že se to jeví užitečné ve prospěch církve. Podle kodexu církevního práva jsem měl možnost se proti tomuto návrhu písemně odvolat, což jsem neučinil a záměru biskupa jsem se podřídil. Neodcházím odsud na vlastní žádost, ale při kněžském svěcení, které mi v roce 1987 v Praze udělil pan kardinál František Tomášek, jsem slíbil poslušnost svému biskupovi a jeho nástupcům. Proto je pro mne normální, že si sbalím svých „pár švestek“ a půjdu, kam mne nadřízení pošlou.

Prožil jsem ve vaší společnosti sedm let. Byl jsem mezi vámi rád a snažil jsem se ve svém povolání být nasazený nejen pro věřící, ale pro každého člověka, se kterým jsem přišel do kontaktu. Přiznávám, že ne vždy se mi dařilo naplnit očekávání druhých. Jsem si dobře vědom některých svých pochybení v komunikaci nebo v postojích ke druhým. Upřímně se na tomto místě omlouvám těm, které jsem někdy v něčem zklamal nebo je citově zranil. Věřte, že to nebylo úmyslné. Člověk někdy podlehne únavě či stresu a reaguje nepřiměřeně. Prosím, odpusťte mi…

Rád bych poděkoval všem, kteří mi během těch sedmi let v Chlumci a v okolí jakkoliv pomáhali, podporovali mě a povzbuzovali. Nejsem schopen všechny vyjmenovat … J Tak aspoň takto stručně: Děkuji lidem ve farnosti za jejich společenství a trpělivost se mnou – někdy to se mnou neměli lehké; děkuji blízkým spolupracovníkům za obětavé nasazení v pastoračních aktivitách; děkuji kostelníkům, varhaníkům, zpěvačkám, ministrantům, členům Chrámového sboru za jejich nezištnou a obdivuhodnou službu; děkuji vedení Města Chlumec nad Cidlinou za korektní vztahy; děkuji vedení Základní školy, redakci Chlumeckých listů a vedení Domova V Podzámčí za vstřícnou spolupráci. V neposlední řadě patří mé velké poděkování skvělému kolektivu kuchařek ve Školní jídelně, které nejen výborně vaří, ale mají dar vytvářet prima zázemí pro děti i dospělé.

Mým nástupcem bude od začátku srpna t.r. nový děkan Mgr. Ing. Arnošt Vidourek, Dr., který do Chlumce nad Cidlinou přijde ze Skutče. Prosím všechny, aby ho vstřícně přijali a podle svých možností mu také, jako mně, pomáhali. Děkuji. Co se týká plánované opravy věže a fasády děkanského kostela sv. Voršily, věřím, že můj nástupce tuto náročnou záležitost úspěšně zvládne.

I když odcházím fyzicky z Chlumce, věřím, že budu i nadále s vámi v přátelském vztahu. Mějte se všichni moc a moc hezky. Bylo s vámi dobře. Pavel Seidl

Napsat komentář