Listy sv. Voršily 2_2016

Stojíme před Svatodušními svátky. Svým významem jsou hned po Velikonocích klíčové, troufám si však napsat, že i pro křesťany jsou spíše neznámé. Během těchto svátků ale vzniká prvotní Kristova církev. Bázliví apoštolové přijímají dary Ducha svatého a společenství této církve se dává pod vlivem Ducha do pohybu. Jen si vezměme šíření evangelia do různých končin tehdejšího světa. Vedle svědectví charismatického jáhna Štěpána, je tady zázračné obrácení Šavla v Pavla, apoštola národů. Ale nebylo by spravedlivé přehlédnout tisíce horlivých a statečných následovníků Kristova evangelia, kteří pod vlivem Ducha Svatého hájili pravdu víry až na krev…. FL 2_16