Listy sv. Voršily č. 2 – květen 2015

Milí farníci!

Nedávno jsme oslavili svátek svaté Kateřiny Sienské. Narodila se 25. března 1347 v Sieně ve střední Itálii. Už jako děvče vstoupila do třetího řádu sv. Dominika. Zasloužila se o návrat papeže z francouzského Avignonu do Říma..

Listy sv. Voršily č. 2 – květen 2015