Listy sv. Voršily č. 3 – srpen 2015

Milí farníci!

Během letošní Noci kostelů, která se konala v pátek 29. května, bylo možné vstoupit do věže děkanského kostela, dát se vést starobylým schodištěm a podívat se až ke zvonům, kde se otevřenými okenicemi naskýtal zajímavý a svým způsobem jedinečný pohled na večerní Chlumec…

Listy sv. Voršily 2015-03 srpen

Listy sv. Voršily č. 2 – květen 2015

Milí farníci!

Nedávno jsme oslavili svátek svaté Kateřiny Sienské. Narodila se 25. března 1347 v Sieně ve střední Itálii. Už jako děvče vstoupila do třetího řádu sv. Dominika. Zasloužila se o návrat papeže z francouzského Avignonu do Říma..

Listy sv. Voršily č. 2 – květen 2015

Listy sv. Voršily č. 2. – květen 2014

Nedávno jsme prožili v našem farním společenství radost z Velikonoc, radost ze slavnostní liturgie, do které jste se mnozí z vás aktivně zapojili nebo se jí zúčastnili. Upřímně jsme se radovali ze svatořečení dvou velikánů poslední doby katolické církve, papeže Jana XXIII. a Jana Pavla II.

Listy sv. Voršily č. 2. – květen 2014

Listy sv. Voršily – č. 4 – listopad 2014

Milí farníci,

v neděli 26. října t. r. jsme prožili v našem děkanském kostele sv. Voršily hezkou slavnost posvícení. V ten den přijel mezi nás pan biskup Josef Kajnek z Pardubic, aby sedmi kandidátům udělil svátost biřmování a jednu z nich, katechumenku Veroniku, nejprve pokřtil…

Listy sv. Voršily č. 4 – listopad 2014

Listy sv. Voršily – č. 3 – srpen 2014

Milí farníci, je tomu pět let co mne královéhradecký biskup Dominik, současný pražský arcibiskup a kardinál, uváděl do chlumecké farnosti. Spolu s vámi bych chtěl Pánu Bohu za ta společná prožitá léta poděkovat a poprosit o další Jeho pomoc pro naši nadcházející spolupráci.

Listy sv. Voršily č. 3 – srpen 2014