Informace o děkanském kostele sv. Voršily v Chlumci nad Cidlinou.

Již několik let se mě představitelé našeho města i lidé na ulici ptají, kdy začnu opravovat fasádu místního děkanského kostela sv. Voršily. Těší mne jejich zájem o opravu našeho kostela, ale celá plánovaná oprava bude mnohem náročnější, než si běžný pozorovatel uvědomuje. Vidím proto jako důležité informovat společnost o současném stavu kostela a plánech na jeho záchranu. Většina lidí si všímá jen žalostného stavu  vnější omítky této naší významné sakrální stavby ze 16. století. Ale to je ve skutečnosti v plánu oprav až na druhém místě. Předně je nezbytné vyměnit krovy a trámy vrcholu věže, které jsou silně napadané červotočem a dřevokaznými houbami. Nemusím zdůrazňovat, že se bude jednat o velmi náročný zásah.

V tomto roce bude po konzultaci se stavební techničkou z biskupství v HK , s paní ing. Yvettou Šléglovou, vypracována projektová dokumentace ke stavebnímu řízení a k provedení stavby výměny krovu a opravy fasády věže a západního průčelí děkanského kostela sv. Voršily. Nabídka odborného projektanta ing. Petra Rohlíčka požaduje za vyhotovení projektových podkladů finanční částku: 94.380 Kč (včetně DPH) a za jednostupňový projekt s rozsahem řešených konstrukcí částku: 142.780 Kč (včetně DPH).

Projekt obsahuje: výměnu krovu a střešní krytiny věže, úpravu stropu pod trámovým  roštem krovu věže; výměnu hromosvodu v rozsahu řešených fasád a střechy s napojením  na stávající systém hromosvodu; výměnu vnějších omítek fasád věže a západního průčelí kostela; restaurování ciferníků, ručiček hodin, transmise od hodinového stroje, cimbálového odbíjení hodin; opravu truhlářských výplní otvorů v rozsahu řešených fasád; restaurování fasádních prvků z kamene v rozsahu řešených fasád; opravu klempířských výrobků v rozsahu řešených fasád; opatření proti usedání holubů na fasády kostela.

Bez výše uvedené projektové dokumentace nelze vyžádat potřebné závazné stanovisko Magistrátu Hradce Králové, Odboru památkové péče a ani nelze žádat jakoukoliv dotaci. Při podání těchto informací si dovoluji požádat představitele našeho města a veřejnost o jejich trpělivost a lidské porozumění s plánovanou opravou děkanského kostela. Bude se jednat o několik let velkého úsilí, než se náš kostel opět zaskvěje krásou. Za sebe mohu slíbit, že udělám vše, co bude v mých možnostech. Určitě mi není jedno, jak náš děkanský kostel vypadá. Věřím, že i tato kapitola bude mít svůj šťastný konec.                                                                                                                                                                          Pavel Seidl

Napsat komentář