Milí farníci,

jak jsem se již v předchozím článku zmínil, od 1.8.2016 se ujímá vedení Římskokatolické farnosti – děkanství Chlumec nad Cidlinou její nový děkan Mgr. Ing. Arnošt Vidourek, Dr. Ohledně všech potřebných záležitostí ve farnosti Chlumec nad Cidlinou se tedy od tohoto data obracejte výhradně na něho. Jeho mobil je: 731 746 755. – Já se s vámi rozloučím v neděli 31.7.2016. Všem děkuji za hezké společenství. V úctě. Pavel Seidl

Listy sv. Voršily 2_2016

Stojíme před Svatodušními svátky. Svým významem jsou hned po Velikonocích klíčové, troufám si však napsat, že i pro křesťany jsou spíše neznámé. Během těchto svátků ale vzniká prvotní Kristova církev. Bázliví apoštolové přijímají dary Ducha svatého a společenství této církve se dává pod vlivem Ducha do pohybu. Jen si vezměme šíření evangelia do různých končin tehdejšího světa. Vedle svědectví charismatického jáhna Štěpána, je tady zázračné obrácení Šavla v Pavla, apoštola národů. Ale nebylo by spravedlivé přehlédnout tisíce horlivých a statečných následovníků Kristova evangelia, kteří pod vlivem Ducha Svatého hájili pravdu víry až na krev…. FL 2_16

Informace o děkanském kostele sv. Voršily v Chlumci nad Cidlinou.

Již několik let se mě představitelé našeho města i lidé na ulici ptají, kdy začnu opravovat fasádu místního děkanského kostela sv. Voršily. Těší mne jejich zájem o opravu našeho kostela, ale celá plánovaná oprava bude mnohem náročnější, než si běžný pozorovatel uvědomuje. Vidím proto jako důležité informovat společnost o současném stavu kostela a plánech na jeho záchranu. Většina lidí si všímá jen žalostného stavu  vnější omítky této naší významné sakrální stavby ze 16. století. Ale to je ve skutečnosti v plánu oprav až na druhém místě. Předně je nezbytné vyměnit krovy a trámy vrcholu věže, které jsou silně napadané červotočem a dřevokaznými houbami. Nemusím zdůrazňovat, že se bude jednat o velmi náročný zásah.

V tomto roce bude po konzultaci se stavební techničkou z biskupství v HK , s paní ing. Yvettou Šléglovou, vypracována projektová dokumentace ke stavebnímu řízení a k provedení stavby výměny krovu a opravy fasády věže a západního průčelí děkanského kostela sv. Voršily. Nabídka odborného projektanta ing. Petra Rohlíčka požaduje za vyhotovení projektových podkladů finanční částku: 94.380 Kč (včetně DPH) a za jednostupňový projekt s rozsahem řešených konstrukcí částku: 142.780 Kč (včetně DPH).

Projekt obsahuje: výměnu krovu a střešní krytiny věže, úpravu stropu pod trámovým  roštem krovu věže; výměnu hromosvodu v rozsahu řešených fasád a střechy s napojením  na stávající systém hromosvodu; výměnu vnějších omítek fasád věže a západního průčelí kostela; restaurování ciferníků, ručiček hodin, transmise od hodinového stroje, cimbálového odbíjení hodin; opravu truhlářských výplní otvorů v rozsahu řešených fasád; restaurování fasádních prvků z kamene v rozsahu řešených fasád; opravu klempířských výrobků v rozsahu řešených fasád; opatření proti usedání holubů na fasády kostela.

Bez výše uvedené projektové dokumentace nelze vyžádat potřebné závazné stanovisko Magistrátu Hradce Králové, Odboru památkové péče a ani nelze žádat jakoukoliv dotaci. Při podání těchto informací si dovoluji požádat představitele našeho města a veřejnost o jejich trpělivost a lidské porozumění s plánovanou opravou děkanského kostela. Bude se jednat o několik let velkého úsilí, než se náš kostel opět zaskvěje krásou. Za sebe mohu slíbit, že udělám vše, co bude v mých možnostech. Určitě mi není jedno, jak náš děkanský kostel vypadá. Věřím, že i tato kapitola bude mít svůj šťastný konec.                                                                                                                                                                          Pavel Seidl