Listy sv. Voršily – č. 4 – listopad 2014

Milí farníci,

v neděli 26. října t. r. jsme prožili v našem děkanském kostele sv. Voršily hezkou slavnost posvícení. V ten den přijel mezi nás pan biskup Josef Kajnek z Pardubic, aby sedmi kandidátům udělil svátost biřmování a jednu z nich, katechumenku Veroniku, nejprve pokřtil…

Listy sv. Voršily č. 4 – listopad 2014

Listy sv. Voršily – č. 3 – srpen 2014

Milí farníci, je tomu pět let co mne královéhradecký biskup Dominik, současný pražský arcibiskup a kardinál, uváděl do chlumecké farnosti. Spolu s vámi bych chtěl Pánu Bohu za ta společná prožitá léta poděkovat a poprosit o další Jeho pomoc pro naši nadcházející spolupráci.

Listy sv. Voršily č. 3 – srpen 2014