Milí farníci,

jak jsem se již v předchozím článku zmínil, od 1.8.2016 se ujímá vedení Římskokatolické farnosti – děkanství Chlumec nad Cidlinou její nový děkan Mgr. Ing. Arnošt Vidourek, Dr. Ohledně všech potřebných záležitostí ve farnosti Chlumec nad Cidlinou se tedy od tohoto data obracejte výhradně na něho. Jeho mobil je: 731 746 755. – Já se s vámi rozloučím v neděli 31.7.2016. Všem děkuji za hezké společenství. V úctě. Pavel Seidl

Listy sv. Voršily 2_2016

Stojíme před Svatodušními svátky. Svým významem jsou hned po Velikonocích klíčové, troufám si však napsat, že i pro křesťany jsou spíše neznámé. Během těchto svátků ale vzniká prvotní Kristova církev. Bázliví apoštolové přijímají dary Ducha svatého a společenství této církve se dává pod vlivem Ducha do pohybu. Jen si vezměme šíření evangelia do různých končin tehdejšího světa. Vedle svědectví charismatického jáhna Štěpána, je tady zázračné obrácení Šavla v Pavla, apoštola národů. Ale nebylo by spravedlivé přehlédnout tisíce horlivých a statečných následovníků Kristova evangelia, kteří pod vlivem Ducha Svatého hájili pravdu víry až na krev…. FL 2_16